хороскоп

рак

рак - Преустановете за кратко работата

Преустановете за кратко работата по задача, която ви създава големи затруднения. В момента обстоятелствата са доста неблагоприятни и допълнително усложняват работата ви. Ако можете да си го позволите, изчакайте известно време и ще видите как при минимални усилия от ваша страна нещата се получават.